Preizkus glasbene nadarjenosti

Preizkusi glasbene nadarjenosti potekajo konec maja in začetek junija. Posebej so oblikovani za otroke, ki so obiskovali pripravnico in imajo nekaj predznanja, in posebej za tiste, ki je niso obiskovali ter nimajo nikakršnega glasbenega znanja. Pri otrocih se na sprejemnih izpitih ocenjuje njihovo nadarjenost in ne znanje. Preizkus plesne nadarjenosti za program balet se izvaja le poredkoma, ko število kandidatov presega število prostih mest.

Čas sprejemnega preizkusa je 10 min. Med sprejemnim preizkusom komisija preveri:

  • izvedbo pesmi po lastni izbiri
  • intonacijo (posnemanje melodičnih motivov)
  • posnemanje posameznih tonov po višini
  • preverjanje spoznavanja visokih in nizkih tonov
  • posnemanje ritmičnih motivov ter razvitost glasbenega spomina

Starši učencev bodo po preizkusu glasbene nadarjenosti obveščeni o uspehu otroka. Dokončen vpis h glasbilu je odvisen tudi od števila prostih mest pri posameznem glasbilu ter številu kandidatov za posamezno glasbilo. Iz tega izhaja, da se število točk, ki so potrebne za sprejem razlikuje od glasbila do glasbila. Ravno tako se ločeno vodi seznam kandidatov za matično šolo v Novi Gorici ter podružnico v Šempetru pri Gorici. Kandidati za posamezno glasbilo se razvrstijo glede na število doseženih točk pri posameznem glasbilu, pri čemer imajo prednost kandidati z višjim številom točk.

KAJ ČE OTROK NI SPREJET H GLASBILU KLJUB DOBREMU USPEHU NA PREIZKUSU?

Čeprav je otrok dosegel dober uspeh na preizkusu, pa zaradi prej omenjenih pogojev ni bil sprejet, se ne more vpisati v redni program. Vendar pa otroka takoj, ko se med šolskim letom pojavi prosto mesto, povabimo k vpisu. V tem primeru ni potrebno ponovno opravljati sprejemnega preizkusa. Rezultate sprejemnih preizkusov hranimo eno šolsko leto. Učencem, ki v šolskem letu niso bili sprejeti, svetujemo, da se naslednje leto ponovno prijavijo na sprejemne preizkuse in izboljšajo rezultat.

ALI TUDI UČENCI, KI SO OBISKOVALI GLASBENO PRIPRAVNICO, OPRAVLJAJO PREIZKUS?

Da. Obiskovanje programov pripravnice ni pogoj za vpis v programa glasba in ples. Preizkuse glasbene in plesne nadarjenosti opravljajo vsi otroci, ki se želijo vpisati v omenjena programa.

KDAJ POTEKA DOKONČNI VPIS?

Vsi učenci, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus in se lahko na podlagi prostih mest vpišejo na glasbilo, bodo povabljeni, da se vpišejo v glasbeno šolo. Vpis v 1. razred bo potekal do 10. junija.

dostopnost